bobrekkaliks

Böbrek Alt Pol (Kaliks) taşlarında Tedavi Alternatifleri

Böbrek taşındaki tedavi yaklaşımları konusunda halen daha belirli net yaklaşımı olmayan ve tartışılan taş grubu böbrek alt kaliks (toplama sistemi) içinde yer alan taşlardır. Bu sessiz alt kaliks taşlarının takip edildiği durumlarda %20 hastada ortalama 2 yıl içinde klinik belirtiye bağlı müdahale gerekliliği mevcuttur. Alt kaliks taşlarında uygulanabilecek tedaviler, diğer böbrek taşları gibi 3 alternatif…